THUÊ MÀN HÌNH LED

bởi Trịnh Lữ

Thuê Màn Hình Led để làm gì?

Màn hình led tạo nên sự nổi bậc của sự kiện. Tuỳ theo quy mỗ và vị trí tổ chức của sự kiện mà sử dụng các loại màn hình led khác nhau: màn hình led ngoài trời hay màn hình led trong nhà.

Màn hình led có bao nhiêu loại?

Màn hình led có nhiều loại, được phân chia theo độ phân giải phù hợp cho mục sử dụng.

– Màn hình led được chia ra: trong nhà (indoor) và ngoài trời (outdoor)

– Thuật ngữ indoor được hiểu cụ thể và đủ nghĩa hơn là có mái che

– Thuật ngữ outdoor được hiệu cụ thể và đủ nghĩa hơn là không có mái che 

Bài viết liên quan

0967253787
Liên hệ