Thiết Kế Kiến Trúc

Thiết Kế Kiến Trúc

Thiết kế kiến trúc là các công việc thiết kế của giai đoạn thực hiện đầu tư dự án. Quá trình thiết kế thường bắt đầu từ thiết kế ý tưởng và kết thúc bởi thiết kế chi tiết và tất cả quá trình này là nhằm đưa ra các Giải pháp thiết kế phục vụ cho mục đích thi công xây dựng công trình.

Thiết kế kiến trúc ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các công việc thiết kế để tạo nên hình dáng kiến trúc và trang trí nội thất công trình, không chỉ giới hạn trong phạm vi công việc của kiến trúc sư hay họa sĩ thiết kế. Nó bao gồm rất nhiều chuyên ngành như kiến trúc, kết cấu, cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hoà và thông gió, … trong đó kiến trúc sư đóng vai trò thiết yếu…

thiet-ke-kien-truc

Công ty trang trí nội thất chúng tôi họat động trong lĩnh vực xây dựng, chọn cho thiết kế kiến trúc là dịch vụ chủ đạo, định hướng phát triển cho thương hiệu của mình, cùng với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên viên trẻ trung và giàu nhiệt huyết, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình cho từng dự án, từng công trình với mục tiêu tạo ra một mối dây liên kết bền chặt giữa khách hàng và công ty.

Chúng tôi hân hạnh trăn trở suy tư cùng quý khách hàng, nhằm nắm bắt những mong muốn và nhu cầu, từ đó tìm ra những giải pháp tối ưu, đồng thời giảm giá thành sản phẩm ở mức thấp nhất cho từng dự án, công trình.

Nội dung hồ sơ – bản vẽ:

Sản phẩm của thiết kế kiến trúc bao gồm từng phần hay toàn bộ các hồ sơ sau: Hồ sơ thiết kế phương án, Hồ sơ thiết kế cơ sở (kèm theo dự án đầu tư), hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tùy theo đặc thù công việc. Hồ sơ bao gồm các bản vẽ, thuyết minh được trình bầy riêng hoặc thể hiện ngay trên bản vẽ, dự toán. Nội dung, thành phần hồ sơ bản vẽ được quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác hiện hành. Cụ thể như sau:

thiet-ke-kien-truc

1. Hồ sơ thiết kế phương án
- Bản vẽ sơ bộ thể hiện giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, thiết kế nội thất với các kích thước và khối lượng chủ yếu, cao độ xây dựng;
- Phối cảnh công trình, tiểu cảnh, sơ đồ minh họa, …
- Thuyết minh thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án thiết kế.

2. Hồ sơ thiết kế cơ sở
+ Các bản vẽ thiết kế cơ sở
- Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng;
- Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.
+ Thuyết minh thiết kế cơ sở
- Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế kiến trúc; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng;
- Thuyết minh công nghệ: Giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế kiến trúc xây dựng;
- Thuyết minh xây dựng.

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật
- Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng phải tính toán lại và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật sản xuất, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán, tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng;
- Dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
- Bản vẽ thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình;
- Thuyết minh được trình bầy riêng hoặc trực tiếp trên bản vẽ giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;
- Dự toán thi công xây dựng công trình.